Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

Kva skjer i Ål Normisjon

 
kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

13
SEPT
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

11
OKT
Kl 10:00

Fagdag Galleri Normisjon

21
OKT
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

08
NOV
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

06
DES
Kl 18:00

Sprell levande juletrefest

03
JAN
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

07
FEB
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

06
MARS
Kl 08:00

Privat arrangement

10
MAI
Kl 14:00

Privat arrangement

05
JUNI
Kl 08:00

Privat arrangement

Heile dagen

06
JUNI

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Nystølkyrkja

 

Klubb 3.16

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: