Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

 

Velkomen til oss

Nyheiter

Nytt fra normisjon.no


Acta - barn og unge i Normisjon

Kva skjer i Ål Normisjon

 
kl 18:00

Fjellbibelskole

med Eva Olsvold Sundar

23
AUG
Kl 18:00

Fjellbibelskole

med Eva Olsvold Sundar

24
AUG
Kl 18:00

Fjellbibelskole

med Eva Olsvold Sundar

25
AUG
Kl 19:00

Sundagsmøte

Kaffe frå 18:30

30
SEPT
Kl 19:30

Misjonsfellesskapskveld

19
OKT
Kl 19:00

Sundagsmøte

Kaffe frå 18:30

28
OKT
Kl 19:00

Sundagsmøte

Kaffe frå 18:30

25
NOV
Kl 19:00

Sundagsmøte

Kaffe frå 18:30

16
DES
Kl 08:00

Privat arrangement

Heile dagen

11
MAI
Kl 08:00

Privat arrangement

Heile dagen

12
MAI
Kl 08:00

Privat arrangement

01
JUNI

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Torpo misjonsheim

 

Vats bedehus

 

Nystølkyrkja

 

Klubb 3.16

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: