Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

 

Adressa til Evjens Minne er Torget 4, 3570 ÅL

Kva skjer i Ål Normisjon

 
fra 22.09 til 08.09

Den norske Israelsmisjon

Seminar

22
SEPT
Kl 19:00

Sundagsmøte

med Arne Lie

26
SEPT
Kl 17:00

KIckoff m/Svein Tony

Kickoff for nytt semester. Regionrådsleder Svein Tony Gårdsø med stab kommer.

- Enkel middag ( Påmelding til tlf: 97629750)

- Tema: Normisjon i 2021

- Andakt

30
SEPT
Kl 19:30

Misjonskveld

15
OKT
Kl 19:00

Sundagsmøte

med Toril Sønsteby og Margrete Berg

24
OKT
Kl 09:00

Privat arrangement

20
NOV
Kl 19:00

Sundagsmøte

med Guri Ekse og Sigrun Kaslegard

21
NOV
Kl 11:30

Galleri Normisjon

Årsmøte og fest

23
NOV
Kl 12:00

Privat arrangement

04
DES
Kl 19:00

Sundagsmøte

med Vigdis Moen Storhaug

12
DES
Kl 15:00

Privat arrangement

14
MAI

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Galleri Normisjon

 

Nystølkyrkja

 

Klubb 3.16

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: