Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

Kva skjer i Ål Normisjon

 
kl 15:00

Privat arrangement

24
FEB
Kl 19:30

Møteplassen for samtale og bønn

Misjonsheimen

05
MARS
Kl 16:30

Sprell levande familiesamling

09
MARS
Kl 19:00

Fellesskapskveld

Med Hæreid

09
MARS
Kl 19:00

Årsmøte Ål Krf

12
MARS
Kl 18:00

Between

16
MARS
Kl 19:00

Sundagsmøte

Kaffe frå kl 1830

18
MARS
Kl 19:30

Møteplassen for samtale og bønn

Misjonsheimen

19
MARS
Kl 19:30

Møteplassen for samtale og bønn

Misjonsheimen

02
APRIL
Kl 16:30

Sprell levande familiesamling

06
APRIL
Kl 08:00

Inspirasjonsdager for kvinner

med Margaret Magnus

13
APRIL

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Torpo misjonsheim

 

Vats bedehus

 

Nystølkyrkja

 

Synzygus

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: