Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

Kva skjer i Ål Normisjon

 
kl 19:00

Sundagsmøte (kaffe 18:30)

Sigurd Dahle "Med Peter frå påske til pinse"

26
MAI
Kl 08:00

Privat arrangement

31
MAI
Kl 08:00

Privat arrangement

01
JUNI
Kl 08:00

Privat arrangement

02
JUNI
Kl 18:00

Misjonskveld

med Bernhard

16
JUNI
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

13
SEPT
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

11
OKT
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

08
NOV
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

06
DES
Kl 18:00

Sprell levande juletrefest

03
JAN
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

07
FEB

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Nystølkyrkja

 

Klubb 3.16

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: