Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

Kva skjer i Ål Normisjon

 
kl 19:30

Fellesskapskveld

Svein Granerud

03
MAI
Kl 12:00

Møte med Svein Granerud

Vats bedehus

04
MAI
Kl 11:00

Gudsteneste

Ål kyrkje - Svein Granerud

05
MAI
Kl 08:00

Privat arrangement

Heile dagen

11
MAI
Kl 08:00

Privat arrangement

Heile dagen

12
MAI
Kl 19:30

17.mai-fest

Vats bedehus

17
MAI
Kl 19:00

Sundagsmøte

Kaffe frå 18:30

26
MAI
Kl 08:00

Privat arrangement

01
JUNI
Kl 08:00

Privat arrangement

02
JUNI
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

13
SEPT
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

11
OKT

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Nystølkyrkja

 

Klubb 3.16

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: