Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

 

Adressa til Evjens Minne er Torget 4, 3570 ÅL

Kva skjer i Ål Normisjon

 
kl 15:00

Privat arrangement

10
SEPT
Kl 08:00

Privat arrangement

11
SEPT
Kl 08:00

Privat arrangement

18
SEPT
Kl 18:00

Den norske Israelsmisjon

Seminar

22
SEPT
Kl 19:00

Sundagsmøte

26
SEPT
Kl 19:00

Sundagsmøte

24
OKT
Kl 19:00

Sundagsmøte

21
NOV
Kl 19:00

Sundagsmøte

12
DES

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Galleri Normisjon

 

Nystølkyrkja

 

Klubb 3.16

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: