Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

Kva skjer i Ål Normisjon

 
kl 19:00

Sundagsmøte

"Fanny Crossby" - Kaffe 18:30

15
SEPT
Kl 16:00

Galleri Normisjon

Medarbeiderfest og årsmøte

17
SEPT
Kl 18:00

Between

20
SEPT
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

11
OKT
Kl 19:30

Misjonsfellesskapskveld

18
OKT
Kl 10:00

Fagdag Galleri Normisjon

21
OKT
Kl 18:00

Between

25
OKT
Kl 19:00

Sundagsmøte

V.M. Storhaug - Kaffe kl 18:30

27
OKT
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

08
NOV
Kl 19:00

Sundagsmøte

A. Lie - Kaffe 18:30

17
NOV
Kl 18:00

Between

29
NOV

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Nystølkyrkja

 

Klubb 3.16

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: