Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

Kva skjer i Ål Normisjon

 
kl 19:30

Møteplassen for samtale og bønn

Misjonsheimen

02
APRIL
Kl 16:30

Sprell levande familiesamling

06
APRIL
Kl 18:30

Inspirasjonsdager for kvinner

med Margaret Magnus

13
APRIL
Kl 09:30

Inspirasjonsdager for kvinner

med Margaret Magnus

14
APRIL
Kl 19:30

Møteplassen for samtale og bønn

Misjonsheimen

16
APRIL
Kl 19:00

Sundagsmøte

Kaffe frå kl 1830

22
APRIL
Kl 10:00

Misjonssambandet

28
APRIL
Kl 19:30

Møteplassen for samtale og bønn

Misjonsheimen

30
APRIL
Kl 16:30

Sprell levande familiesamling

04
MAI
Kl 08:00

Privat arrangement

05
MAI
Kl 15:00

Privat arrangement

Tilrigging

12
MAI

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Torpo misjonsheim

 

Vats bedehus

 

Nystølkyrkja

 

Klubb 3.16

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: