Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

 

Adressa til Evjens Minne er Torget 4, 3570 ÅL

Kva skjer i Ål Normisjon

 
kl 19:30

Fellesskapskveld

m/ Karen og Håvard Sand

13
DES
Kl 19:00

Sundagsmøte

A. Jensen - Kaffe kl 18:30

15
DES
Kl 12:00

Reservert for arrangement

26
DES
Kl 18:00

Sprell levande juletrefest

03
JAN
Kl 18:00

Between

10
JAN
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

07
FEB
Kl 18:00

Between

14
FEB
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

06
MARS
Kl 18:00

Between

13
MARS
Kl 18:00

Between

med overnatting

24
APRIL
Kl 08:00

Privat arrangement

10
MAI

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Nystølkyrkja

 

Klubb 3.16

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: