Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

 

Adressa til Evjens Minne er Torget 4, 3570 ÅL

Kva skjer i Ål Normisjon

 
kl 19:30

Fellesskapskveld

Eva Sundar

21
FEB
Kl 19:00

Song- og musikkveld

01
MARS
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

06
MARS
Kl 19:00

Årsmøte Ål Normisjon

10
MARS
Kl 18:00

Between

13
MARS
Kl 19:00

Sundagsmøte

Guri og Sigrun - Kaffi kl 1830

05
APRIL
Kl 19:30

Fellesskapskveld

Hilde Karin og Øyvind Hereid

17
APRIL
Kl 08:00

Privat arrangement

18
APRIL
Kl 10:00

Kurs i historieforteljing

21
APRIL
Kl 18:00

Between

med overnatting

24
APRIL
Kl 12:00

Privat arrangement

09
MAI

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Nystølkyrkja

 

Klubb 3.16

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: