Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

Kva skjer i Ål Normisjon

 
kl 18:00

Between

25
OKT
Kl 19:00

Sundagsmøte

V.M. Storhaug - Kaffe kl 18:30

27
OKT
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

08
NOV
Kl 19:00

Sundagsmøte

A. Lie - Kaffe 18:30

17
NOV
Kl 18:00

Between

29
NOV
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

06
DES
Kl 19:00

Sundagsmøte

A. Jensen - Kaffe kl 18:30

15
DES
Kl 18:00

Sprell levande juletrefest

03
JAN
Kl 18:00

Between

10
JAN
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

07
FEB
Kl 18:00

Between

14
FEB

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Nystølkyrkja

 

Klubb 3.16

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: