Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

Styrereferat


 

Møter i Ål Normisjon: 

Møter i husstyret for Evjens minne:Referat 14.mars 2018Del Twitter Del på Twitter

Kontakt oss

Her er ein oversikt over kontaktpersonar

Narve Thorset

Magne Ilstad

Torfinn SlåttoNyheiter:

 
Annonse: