Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

Breiehagens legat


Rentene av dette legatet vert kvart årmøte delt ut til ungdom frå Ål som går på bibelskule, kristen folkehøgskule eller kristen vidaregåande skule. Søknad skal sendast til Evjens Minne, 3570 Ål innan 1. februar.

Litt om opphavsmannen:

Johannes (kalla jehans) f 1893 - d 1962. Han vart gift med Rangdi i 1945 og dei hadde plassen Solvik 128/10 oppe i Breiegrenda. Denne eigedomen vart selt i 1962. Det står i bygdeboka at han var ein gudfryktig mann og gav ofte husrom til omreisande predikantar. Dei var barnlause.

 Del Twitter Del på Twitter

Nyheiter:

 

Spring for livet

 
 

Breiehagens legat

Ål Normisjon forvaltar legat etter Johannes Breiehagen. Les meir om dette.
 
 
Annonse: