Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

 
10
MARS
kl 19:00 Kaffe frå 18:30

Sundagsmøte


Evjens Minne er hovudforsamlingshuset vårt i Ål kommune og alle er hjarteleg velkomne. Det er inngang direkte til forsamlingsplanet frå aust.

Evjens Minne fremover:

13. september kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

 
11. oktober kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

 
21. oktober kl 10:00

Fagdag Galleri Normisjon

 
08. november kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

 
06. desember kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

 
03. januar kl 18:00

Sprell levande juletrefest

 
07. februar kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

 
06. mars kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

 
10. mai kl 08:00

Privat arrangement

 
05. juni kl 14:00

Privat arrangement

 
06. juni kl 08:00

Privat arrangement

Heile dagen


Del på Facebook Del Twitter Del på Twitter

Kva skjer i Ål Normisjon

 
13
 
kl: 16:30

Sprell levande familiebaluba

 
11
 
kl: 16:30

Sprell levande familiebaluba

 
21
 
kl: 10:00

Fagdag Galleri Normisjon

 
08
 
kl: 16:30

Sprell levande familiebaluba

 
06
 
kl: 16:30

Sprell levande familiebaluba

 
03
 
kl: 18:00

Sprell levande juletrefest

 
07
 
kl: 16:30

Sprell levande familiebaluba

 
06
 
kl: 16:30

Sprell levande familiebaluba

 
10
 
kl: 08:00

Privat arrangement

 
05
 
kl: 14:00

Privat arrangement

 
06
 
kl: 08:00

Privat arrangement

Heile dagen


Bruk denne linken for å abonnerer på Ål Normisjon sin kalender i ditt kalenderprogram.
Vis alle
 
Annonse: